Ortodoksisukujen tutkijapiiri ry

Ortodoksisukujen Tutkijapiiri on perustettu v. 1993 edistämään ortodoksisukujen tutkimusta ja auttamaan jäseniään tuossa tehtävässä.

Säännöt

ORTODOKSISUJEN TUTKIJAPIIRIN SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Ortodoksisukujen Tutkijapiiri ja sen kotipaikka on Helsinki

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ortodoksisukujen sukutieteellistä ja henkilöhistoriallista tutkimusta Suomessa sekä levittää sen tulosten tuntemusta. Yhdistys pyrkii muutoinkin edistämään sukututkimustyötä ja sen harrastamista.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys kokoaa, järjestää ja saattaa käyttöön erilaista painettua ja painamatonta sukutieteen ja henkilöhistorian alaan kuuluvaa aineistoa. Yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, harjoittaa koulutus- ja kurssitoimintaa sekä hankkii ja välittää voittoa tavoittelematta sukututkimustarpeistoa.

3§ JÄSENET
Yhdistyksessä on vuosi-, ainais- ja kunniajäseniä.
Vuosi- ja ainaisjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön. Vuosijäsenenä voi olla myös rekisteröity yhdistys sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö.
Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen huomattavasti on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai sen edustamia tutkimusaloja.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Vuosi- ja ainaisjäsenet suorittavat vaalikokouksen määräämän jäsenmaksun, vuosijäsenet vuosittain ja ainaisjäsenet kertakaikkisen maksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4§ YHDISTYKSEN REKISTERÖIMÄTTÖMÄT OSASTOT
Yhdistyksen jäsenet voivat tutkimuksen tai sukututkimusharrastuksen edistämiseksi muodostaa rekisteröimättömiä osastoja alueelliselta, tutkimukselliselta tai muulta pohjalta. Hallitus voi vahvistaa sellaiselle osastolle toimintaohjelman.

5§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän ( 7 ) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu hallituksen määräämässä sanoma- tai aikakauslehdessä.

6§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kokouksia, joista vuosikokous ja vaalikokous ovat määräaikaisia.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.

7§ VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-, huhti- tai toukokuussa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, edellisen vuoden toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8§ VAALIKOKOUS
Yhdistyksen vaalikokous pidetään loka-, marras- tai joulukuussa.
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. vahvistetaan seuraavaksi kalenterivuodeksi toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vuosijäsenten jäsenmaksu ja ainaisjäsenten vähimmäismaksu;
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä;
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kuusi muuta varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

10§ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
Hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja johtaa yhdistyksen toimintaa sekä toimii puheenjohtajana yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa paitsi vuosi- ja vaalikokouksissa, kokoukselle valitaan eri puheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneenä johtaa puhetta kokouksen valitsema jäsen.

11§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

12§ TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

13§ TALOUDELLINEN TOIMINTA
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( ¾ ) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: